Hovedsponsor

BESØK TUSENVIS AV STOLPER I NORGE!

Hva er Stolpejakten?
Stolpejakten går ut på å finne stolper sentralt plassert i ulike kommuner. Stolpebesøk kan registreres på papir, nettsiden eller via appen vår. Vi tar sikte på å legge til rette for å aktivisere både unge og gamle, uansett funksjonsevne. Se video på Youtube for mer om Stolpejakten. Les mer om Stolpejakten.

Se hvor Stolpejakten arrangeres
I år arrangerer vi stolpejakt i enda flere kommuner enn i fjor. Oppstart varierer fra arrangør til arrangør, sjekk områdeoversiken for full oversikt over sesongstart og avslutning. Vi får ofte nye arrangører utover sesongen, så følg med for ytterligere stolpejakt andre steder i landet.

Nytt
magasinsiden vår finner du straks 2. utgave av magasinet Stolpejakten Bergen Vest!

Gleder du deg over Stolpejakten? Støtt Foreningen Stolpejakten med et frivillig bidrag.
På forhånd tusen takk!

Viktig!
Vis respekt for privat eiendom, dyrket mark og ved ferdsel i utmark.
Parker på tilgengelige P-plasser.
Unngå kjøring mellom stolpene.

Informasjon
Nytt fra nasjonalt råd: Unngå unødige reiser innenlands utenfor egen bo- og arbeidsregion.

Unngå smittespredning – lag en trygg tur:
– At man ikke bidrar til smittespredning, dvs. at folk går alene eller at man går sammen med familiegruppe som man uansett er sammen med.
– Registrering ved stolpen må skje uten berøring (f.eks. telefonskanning).
– Vask hendene før og etter turen
– Hold minst to meter avstand til andre
– Gå til høyre på stien

Følg rådene til Folkehelseinstituttet – www.fhi.no.
Det gjøres oppmerksom på at det kan komme nye/endrede regler/forutsetninger, f.eks. dersom det blir portforbud eller lignende.


Last ned Stolpejakten-appen:


STØTTEMULIGHETER  FOR STOLPEJAKTEN BERGEN VEST:

Har du lyst til å støtte oss i vårt arbeid med Stolpejakten, som jobber for bedre folkehelse?

Du kan støtte oss med:

  • Vipps 500071
  • Bankoverføring 3207.37.36527
  • Grasrotmottaker: STOLPEJAKTEN BERGEN VEST

Hovedsponsor
Stolpesponsor
Sponsor
Medarrangør
Medarrangør