Nyheter

INFORMASJON – SMITTEVERN

Nytt fra nasjonalt råd: Unngå unødige reiser innenlands utenfor egen bo- og arbeidsregion.

Unngå smittespredning – lag en trygg tur:

– At man ikke bidrar til smittespredning, dvs. at folk går alene eller at man går sammen med familiegruppe som man uansett er sammen med.
– Registrering ved stolpen må skje uten berøring (f.eks. telefonskanning).
– Vask hendene før og etter turen
– Hold minst to meter avstand til andre
– Gå til høyre på stien

Følg rådene til Folkehelseinstituttet – www.fhi.no.

Det gjøres oppmerksom på at det kan komme nye/endrede regler/forutsetninger, f.eks. dersom det blir portforbud eller lignende.