Nyheter

STOLPEJEGER’N

På den nye bloggen stolpejegern.no vil du nå finne 4. utgave av magasinet Stolpejeger´n.

Gleder du deg over Stolpejakten? Støtt Foreningen Stolpejakten med et frivillig bidrag.

På forhånd tusen takk!

Viktig!

Vis respekt for privat eiendom, dyrket mark og ved ferdsel i utmark.
Parker på tilgengelige P-plasser.
Unngå kjøring mellom stolpene.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *