ORGANISASJON

Om Foreningen Stolpejakten 

Stolpejakten Bergen Vest er en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant folk flest.  

Styret i Foreningen Stolpejakten Bergen Vest

Prosjektleder Stolpejakten Bergen Vest

Atle Johannessen

Mail: atle@stolpejaktenbergenvest.no

Prosjektkoordinator Stolpejakten Bergen Vest

Arve Hæggernes

E-mail: arve@stolpejaktenbergenvest.no

Tlf: +47 970 80 080

Styre

Styreleder: Atle Johannessen
E-post: atle@stolpejaktenbergenvest.no

Styremedlemmer:
Janne Follesø
Anton Børre Engen