ORGANISASJON

Om Foreningen Stolpejakten 

Stolpejakten Bergen Vest er en allmennyttig forening som skal bidra til økt fysisk aktivitet blant folk flest.  

Styret i Foreningen Stolpejakten Bergen Vest

(styreleder)

(nestleder)

(styremedlem) 

(styremedlem)

(styremedem)

(styremedlem)

(styremedlem)

(styremedlem)

Kontaktpersoner Foreningen Stolpejakten Bergen Vest

Prosjektleder Janne Follesø

E-post: janne.folleso@textme.no  

Mobil: 472 64 346

Prosjektleder Atle Johannessen

E-post: atle@textme.no

Mobil: 970 80 080

Styreleder

E-post:

Mobil:

Vedtekter 

Tilbud om medlemskap i Foreningen Stolpejakten