OMRÅDER

Områdeoversikt 2021

Tabellen under viser hvem som arrangerer stolpejakt, og når det er kartslipp. Trykk på arrangøren i listen for å vise mer informasjon, som hvor man får tak i kartmapper. Du kan også gå direkte til hver arrangørs Facebookside ved å trykke på Facebooklogoen for de som har det. Listen oppdateres utover sesongen ettersom flere arrangører knytter seg til Stolpejakten, så følg med for oppdatert oversikt. Kartslipp er oppgitt med start- og avslutningsdato. Du kan sortere tabellen ved å klikke på “Fylke”, eller “Arrangør”.